AGB

SCHMELZMETALL AG

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen des schweizerischen Zivilgesetzbuches und des Obligationenrechts – unter Ausschluss der Bestimmungen des Wiener Kaufrechts.

SCHMELZMETALL Deutschland GmbH

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen SCHMELZMETALL Deutschland GmbH

SCHMELZMETALL Hungária Kft.

A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári törvénykönyv és a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, a Bécsi adásvételi egyezmény azonban nem alkalmazható.