AGB

SCHMELZMETALL AG

Les dispositions pertinentes du Code civil suisse et du Code des obligations – à l’exclusion des dispositions du «Wiener Kaufrecht» - s’appliquent.

SCHMELZMETALL Deutschland GmbH

Nos conditions générales s‘appliquent.

Allgemeine Geschäftsbedingungen SCHMELZMETALL Deutschland GmbH

SCHMELZMETALL Hungária Kft.

A jelen szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári törvénykönyv és a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, a Bécsi adásvételi egyezmény azonban nem alkalmazható.